Whitepaper: Security: dreigingen, gevolgen en oplossingen

Wat tien jaar geleden ondenkbaar leek, is in 2019 waarheid geworden. De Verenigde Staten beschuldigen China van het spioneren van het Westen door het gebruik van apparatuur van Huawei en ZTE. De Amerikaanse security diensten adviseerden geen apparatuur meer van deze merken in te zetten. Deze waarschuwing komt voort uit een onderzoek dat in 2010 van start ging. Naar aanleiding van ditzelfde onderzoek is recent de topvrouw van Huawei gearresteerd.

Op securitygebied bestaan dus diverse soorten dreigingen, met potentieel grote gevolgen voor een organisatie. Denk aan omzetderving, imagoschade en zelfs boetes. Techniek, organisatie & beleid en mensen zijn hierbij de risicofactoren in een organisatie. Zorg daarom dat uw organisatie een passend securitybeleid hanteert en blijft hanteren. In deze whitepaper leest u hoe dit in uw organisatie toegepast kan worden.

Download de whitepaper

Vul hieronder je gegevens in om de whitepaper te downloaden

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then